Stichting Cultlab

Kunst in het basisonderwijs verwondert, verbeeldt, inspireert, verruimt de blik. In aanraking komen met verschillende vormen van kunst is van essentieel belang voor de ontwikkeling van de creativiteit. Maar hoe breng je kunst en educatie dichter bij elkaar?

Cultlab stimuleert een gezamenlijk leerproces tussen kunstenaars, leerkrachten en (kunst-)studenten. Door te werken met vragen die nieuwsgierig maken en van persoonlijk belang zijn, wordt leren met en over kunst vanzelfsprekend en betekenisvol. Waarvan krijg jij shining eyes? Waarmee inspireer jij anderen? Cultlab nodigt uit om jouw drijfveer te delen met anderen en deze in een gezamenlijk maakproces in te zetten: samen werken aan een educatief, interdisciplinair project, ieder vanuit eigen kracht.

Cultlab start leerprocessen op, voedt ze en neemt ze onder de loep. We sluiten aan bij verschillende manieren van leren en bieden ondersteuning op maat. 

Binnen stichting Cultlab ben ik, samen met Annelijn Smulders, projectleider en ontwikkelaar van de organisatie. Opdrachtgevers van Stichting Cultlab zijn onder andere: Gemeente Tilburg, Factorium Podiumkunsten en Fontys Hogescholen.

Kunstloc Brabant

Kunstloc Brabant wil zoveel mogelijk Brabanders deel laten nemen aan kunst en cultuur, want dat inspireert en verrijkt je leven.

Kunst en cultuur vormen de voedingsbodem voor nieuwsgierigheid, verbazing en verbeelding. Als kunst en cultuur van jongs af aan een vanzelfsprekende en onmiskenbare plek krijgen in het dagelijks leven van iedere Brabander, stimuleert dit innovatie en vernieuwing in onze samenleving.

Als uitvoeringsorganisatie voor de Provincie Noord-Brabant zetten we ons daarom in voor het brede kunst- en cultuurveld, van basisschoolleerling tot professionele maker. Ook stimuleren we de inzet van kunst en cultuur bij maatschappelijke vraagstukken zoals leefbaarheid, duurzaamheid en de zorg. We doen dit door het bieden van expertise, netwerk en toegang tot financiële ondersteuning.

Binnen deze organisatie ben ik werkzaam als adviseur Kunsteducatie en Vervolgonderwijs.

CQ

De cursus CQ is een aanvulling op de cursus ICC en is ontwikkeld door deskundigen uit Brabant (Bureau CiST uit Tilburg) en Vlaanderen (Kunst in Zicht uit Turnhout). De afkorting CQ betekent: het Creatief Quotiënt. De cursus staat voor het stimuleren van het creatief denken door onbekende of onverwachte verbindingen te leggen vertrekkend vanuit je dagelijkse omgeving. CQ bevordert het creatief vermogen van leerlingen en leerkrachten, ze kan het uitgangspunt worden voor je visie op leren en helpen om de doelstellingen van je school te realiseren.


Binnen het traject van Cultuureducatie met Kwaliteit Tilburg (CmKT) ben ik een van de trainers die deze cursus geeft.

Coaching onderwijsteams

Door mijn ervaring in het onderwijs en mijn brede kennis over didactiek en ontwikkelingspsychologie, coach ik vaak onderwijsteams in het verstevigen van hun onderwijsarrangementen. 

Van het samen voorbereiden van onderwijs, tot didactiek over onderzoekend en ontwerpend leren, het samen met leerlingen opstellen van onderzoeksvragen, procesgerichte didactiek en praktijkvertalingen. 

Ik werk vanuit de vraag van het team en probeer in co-creatie te leren en te maken.