CQ-training

De cursus CQ is een aanvulling op de cursus ICC en is ontwikkeld door deskundigen uit Brabant (Bureau CiST uit Tilburg) en Vlaanderen (Kunst in Zicht uit Turnhout). De afkorting CQ betekent: het Creatief Quotiënt. De cursus staat voor het stimuleren van het creatief denken door onbekende of onverwachte verbindingen te leggen vertrekkend vanuit je dagelijkse omgeving. CQ bevordert het creatief vermogen van leerlingen en leerkrachten, ze kan het uitgangspunt worden voor je visie op leren en helpen om de doelstellingen van je school te realiseren.
Binnen het traject van Cultuureducatie met Kwaliteit Tilburg (CmKT) ben ik een van de trainers die deze cursus geeft.