Welkom op mijn website!

Het onderzoeken en verstevigen van de waarde van kunst in het (basis)onderwijs en het verbinden van de partijen die daarbij een rol spelen, is voor mij een belangrijke motor die mij inspireert in mijn werkzaamheden. Door mijn functies binnen verschillende organisaties weet ik verbanden te leggen en mensen en organisaties aan elkaar te verbinden.

Scroll verder voor meer informatie over mijn huidige functies en projecten:

Stichting Cultlab

Kunst en cultuur spelen een belangrijke rol bij de vorming van elk kind en verdienen daarom een stabiele plek in het huidige primair onderwijs. Cultlab is een initiatief vanuit Academie voor Beeldende Vorming (Fontys Hogeschool voor de Kunsten) en Fontys Hogeschool Kind en Educatie (Pabo) Tilburg. Cultlab heeft als doel kunst en cultuur te verankeren in het basisonderwijs.

Cultlab daagt basisschoolleerlingen, leerkrachten, studenten en culturele experts uit om eigen culturele leervragen te stellen en te onderzoeken. Iedereen leert van en met elkaar en komt in aanraking met kunst en cultuur door middel van onderzoek en experiment. Er wordt in Cultlab gezocht naar verschillende manieren van leren en hoe cultuur een vaste plaats kan krijgen in de onderwijspraktijk.

Binnen stichting Cultlab ben ik, samen met Annelijn Smulders en Hilde Peters, projectleider en ontwikkelaar van de organisatie.

www.cult-lab.nl
www.facebook.com/cultlabtilburg

Kunstbalie

Kunstbalie verbindt en versterkt organisaties die bezig zijn met kunsteducatie in het onderwijs, kunstbeoefening in de vrije tijd en community art in het sociale domein. Samen werken we aan de kunstzinnige ontplooiing van alle Brabanders. Kunsteducatie maakt dat je jezelf en de wereld om je heen ontdekt. Kunstbalie werkt aan het duurzaam samenbrengen van kunst en onderwijs. Binnen deze organisatie ben ik werkzaam als consulent Kunsteducatie.

Fontys Hogescholen

Fontys verzorgt onderwijs en onderzoek en vormt als brede hogeschool de grootste publieke kennisinstelling in Zuid Nederland. Door onderwijs en onderzoek te verbinden aan innovatieprocessen van de regio en daarbuiten wil Fontys een innovatiemotor van de regio zijn. Met haar onderwijs en onderzoek in vrijwel alle sectoren van de samenleving is de impact van Fontys groot.

Binnen Fontys ben ik werkzaam als consulent voor Fontys Hogeschool Kind en Educatie (Pabo Tilburg).

CQ-training

De cursus CQ is een aanvulling op de cursus ICC en is ontwikkeld door deskundigen uit Brabant (Bureau CiST uit Tilburg) en Vlaanderen (Kunst in Zicht uit Turnhout). De afkorting CQ betekent: het Creatief Quotiënt. De cursus staat voor het stimuleren van het creatief denken door onbekende of onverwachte verbindingen te leggen vertrekkend vanuit je dagelijkse omgeving. CQ bevordert het creatief vermogen van leerlingen en leerkrachten, ze kan het uitgangspunt worden voor je visie op leren en helpen om de doelstellingen van je school te realiseren.
Binnen het traject van Cultuureducatie met Kwaliteit Tilburg (CmKT) ben ik een van de trainers die deze cursus geeft.